Sledovat

Aktualizace prerekvizit webového serveru

.NET 4.7.1 - systém CROSEUS od verze 1.31 (předpokládané vydání 2. kvartál 2018) vyžaduje nainstalovaný .NET Framework verze 4.7.1 a vyšší na webovém serveru, tj. tam kde systém CROSEUS provozován na IIS (Internet Information Services). Aktualizaci .NET lze provést předem i pokud máte CROSEUS v nižší verzi než 1.31. Na klientských stanicích není pro běh aplikace CROSEUS aktualizace .NET zapotřebí. Současně byla aktualizována technická dokumentace.

Změna SSL certifikátu datových schránek - pokud je systém CROSEUS napojen na datovou schránku, je zapotřebí zabezpečit na webovém serveru systému CROSEUS důvěryhodnost kořenové certifikační autority „DigiCert Global Root G2". I tuto změnu je možno provést předem. Více viz citace z upozornění ministerstva vnitra:

"V informačním systému datových schránek dojde k výměně SSL certifikátu, který zabezpečuje komunikaci s klientskými aplikacemi. Ve veřejném testovacím prostředí ISDS dojde k výměně certifikátu tento víkend, konkrétně 14.4.2018. Předpokládaný termín výměny v produkčním prostředí ISDS je zatím stanoven na 2.6.2018, s tím že nevylučujeme posun na červenec.

Nové SSL certifikáty jsou součástí jiného certifikačního řetězce, než který byl doposud používán. Tato změna má dopad na zákazníky, integrátory a vývojáře klientských aplikací, které komunikují s Informačním systémem datových schránek. Do truststoru klientské aplikace je zapotřebí importovat certifikát nové kořenové certifikační autority „DigiCert Global Root G2“, aby byl certifikát ISDS nadále považován za důvěryhodný. Tento certifikát stáhnete z následující webové stránky certifikační autority DigiCert jako soubor „DigiCertGlobalRootG2.crt“:

https://www.digicert.com/digicert-root-certificates.htm

Uvedená změna nemá dopad na uživatele, kteří přistupují pouze webovým prohlížečem do klientského portálu ISDS."

Print Friendly and PDF

Komentáře