Nový incident

Zvolte prosím závažnost incidentu.

Zvolte typ incidentu: Vada - chyba nebo nestandardní chování aplikace. Požadavek - požadavek na úpravu, rozšíření nebo vylepšení (rozvoj) aplikace. Implementace - požadavek v rámci implementace produktu. Maintenance - údržba a upgrade aplikace. Objednávka - požadavek nad rámec smluvní podpory.

Zadejte prosím podrobnosti incidentu.

Zvolte prosím, jestli se incident týká produktivní nebo ověřovací (testovací) aplikace.

Přidejte soubor nebo sem přetáhněte soubory